Deze pagina bevat “juridische documenten” gerelateerd aan onze hostingdiensten.

Privacy

  • Modelcontract Verwerkersovereenkomst
    Slaat U op onze webservers gegevens op van klanten, logging van ip-adressen, etc. dan bent U in principe verplicht een privacy verklaring te voeren voor uw eigen dienst en tevens met ons een Verwerkersovereenkomst aan te gaan. Het initiatief ligt hiervoor, wettelijk gezien, bij U. Wij maken u het met deze modelovereenkomst makkelijk. U kunt deze direct gebruiken om met ons een overeenkomst aan te gaan voor de verwerking van gegevens.
Algemene Voorwaarden


Notice & Takedown (abuse meldingen)

Hebt u een klacht over een klant/website door ons gehost en wilt u dat deze website offline wordt gehaald wegens bijvoorbeeld verspreiding van illegaal materiaal, inbreuk op rechten e.d., dan kunt u gebruik maken van onderstaande formulier en deze ingevuld aan ons toezenden (per post of email).

Hieronder kunt u de documenten downloaden.