Privacyverklaring (AVG)

Vof Parkstad.com is een bedrijf dat altijd de privacy van klanten én internetgebruikers zeer belangrijk heeft gevonden én vindt en vanuit dat oogpunt handelt richting haar klanten en bezoekers van haar websites.

Aangezien wij echter wel gegevens van cliënten, ten behoeve van onze administratie, opslaan en ‘verwerken’ hechten wij er aan u te informeren over ons beleid op privacy gebied.

PRIVACY BELEID

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Vof Parkstad.com, Op de Heugden 65, 6371 XL Landgraaf.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Vof Parkstad.com in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Vof Parkstad.com gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten (registreren domeinnamen, factureren, uitvoering onderhoud aan websites, etc.);
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Vof Parkstad.com, haar relaties en haar medewerkers.
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst (aanvragen hosting, offerte of informatie). Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Vof Parkstad.com maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Gebruikte beveiligingsmiddelen zijn onder andere:

  • SSL verbinding met de website;
  • Inlogverificatie op servers, toegang via beveiligde verbinding (SSL);
  • Geen ‘root’ toegang via internet op onze shared hosting servers;
  • Geen ssh-toegang voor cliënten en derden;
  • Firewall op alle servers;
Bewaartermijn

Gegevens van cliënten worden verwijderd uit ons klantenbestand als de overeenkomst wordt beëindigd.

Inzage gegevens

U kunt online inzage krijgen in de persoonsgebonden gegevens (NAW, facturen) welke wij vastleggen. U kunt hiervoor een aanvraag tot inzage indienen en wij verstrekken dan aan u een inlognaam en code hiervoor. Het is niet mogelijk inzage te krijgen in de database van domeinnamen van klanten. Deze vallen ook niet onder de betreffende wet.

Het verwijderen van gegevens noodzakelijk voor de gesloten overeenkomst(en) betekent per definitie stopzetting van onze dienstverlening aangezien facturering daarmee ongmogelijk wordt gemaakt.


Afschermen registratiegegevens


De SIDN scherm registratiegegevens van domeinnamen grotendeels af. Andere registrars doen dat niet altijd. U kunt deze gegevens door ons (helaas tegen meerprijs) laten afschermen.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om bezoeken aan de website te meten. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. De cookies welke wij via onze website ‘plaatsen’ bevatten daarom geen herleidbare persoonsgegevens.

Het CPB vraagt verder het delen van het laatste octet van het IPv4-adres te maskeren. Daar bestaan voor ons geen mogelijkheden voor. Los daarvan gaan steeds meer devices over op IPv6 en is het uitzetten er van daarmee overbodig.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Vof Parkstad.com is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Vof Parkstad.com vallen.